Herinrichting Gravenweg-N300 – Info april-mei 2022

Beste inwoner,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van het project:

Ø  Besteksvoorbereiding

De aanbesteding van het civieltechnisch werk heeft plaatsgevonden en bij geen bezwaren zal de definitieve gunning maandag 2 mei plaatsvinden.
Er is wel al een startoverleg met de potentiële aannemer geweest. Hierin heeft de aannemer aangegeven dat de uitvoering zal starten op maandag 16 mei 2022.

 • Bestekstekeningen
  In de bijlage treft u de definitieve bestekstekeningen aan, waarbij de locatie van de bomen een indicatie is.
  Bij de bestekstekeningen heeft er 1 wijziging plaatsgevonden en dat is dat het vrijliggende fietspad (zijde Landgraaf) naast de rijbaan is worden gelegd over het gedeelte Kennedylaan-Martinstraat.
  Deze wijziging is gebeurd omdat door Enexis nu reeds werd aangegeven dat er in de toekomst verzwaringen van het elektra-net noodzakelijk zullen zijn.
  Door het fietspad te verleggen is er een nutstracé ontstaan waarin toekomstige elektra-kabels kunnen worden gelegd, naast de reeds aanwezige elektra-kabels.
 • Groenvoorzieningen
  Het inzaaien van de bermen met grasmengsel zal aansluitend aan de civiele werkzaamheden gebeuren.
  Het planten van de nieuwe bomen gebeurd in het plantseizoen, eind 2022 – begin 2023.

 

Ø  Uitvoering

 • Fasering/Verkeersmaatregelen
  De Gravenweg zal gefaseerd worden uitgevoerd. In de bijlage vind u het overzicht van de diverse faseringen, waarop ook de verkeersmaatregelen worden aangepast.
  Onderstaand de belangrijkste faseringen met daaraan gekoppeld de verkeersmaatregelen:

  • Fase CR1->CR2-> CR3 – Start week 20 (16 mei), faseringen worden achtereenvolgend uitgevoerd tot ca. week 25.
   Verkeersmaatregel: Gravenweg afgesloten vanaf Waubacherweg tot kruising op-/afrit N300.
  • Fase B1 – Uitvoering vanaf week 25 (21 juni)
   Verkeersmaatregel: Gravenweg afgesloten vanaf Waubacherweg t/m rotonde Schanserweg (Landgraaf).
  • Fase D1 – Uitvoering vanaf week 35 (29 augustus), uitvoering tot vrijdag 7 oktober 2022.
   Verkeersmaatregel: Waubacherweg afgesloten en Gravenweg afgesloten vanaf Waubacherweg t/m rotonde Schanserweg (Landgraaf).
  • Fase CF1 ->CF2->CF3 – Start week 35 (29 augustus), faseringen worden achtereenvolgend uitgevoerd.
   Verkeersmaatregel: Gravenweg afgesloten vanaf Waubacherweg t/m rotonde Schanserweg (Landgraaf).
  • De Gravenweg zal uiterlijk op maandag 7 november 2022, 07.00 uur opengesteld worden voor alle verkeer.
   Dit i.v.m. de werkzaamheden van ProRail in de Torenstraat.
 • Voor een overzicht van de diverse verkeersmaatregelen tijdens de uitvoeringsperiode zie https://melvin.ndw.nu/public;sw=50.847020,6.018269;ne=50.899256,6.056486
  [LET OP: linksboven bij gebied gemeente Kerkrade selecteren en de gewenste periode]
 • De omleiding van het auto-/vrachtverkeer van/naar Eygelshoven en industrieterrein Julia verloopt via “knooppunt Hopel” met de route Mensheggerweg (Landgraaf)-Einsteinstraat-Dr. Calsstraat-Torenstraat v.v.
 • Tijdens Pinkpop (16 t/m 20 juni) en de werkzaamheden van ProRail in de Torenstraat (8 t/m 11 juli) zal het autoverkeer van/naar Eygelshoven afgewikkeld worden via de Laurastraat en het vrachtverkeer industrieterrein Julia via “knooppunt Abdissenbosch” met de route Reeweg-Europaweg Noord-Europaweg-Zuid-Waubacherweg-Rimburgerweg v.v.

 

 • Arriva – Buslijn 6
  Onderstaand de omleidingsroute tijdens alle faseringen, behoudens asfalteringswerkzaamheden:
 • Eygelshoven – Landgraaf, vanaf bushalte Eygelshoven Centrum: Nieuwenhagerweg-Valkenbergstraat-Gravenweg (door werkvak).
 • Landgraaf – Eygelshoven: Herenweg-Schanserweg-N300-Dentgenbachweg/Roderlandbaan-Nachtegaalstraat-Zwaluwstraat-Laurastraat-Veldhofstraat (bushalte Eygelshoven Centrum wordt meegenomen).
 • Werkzaamheden nutsbedrijven
  Tijdens de uitvoering van de civiele werkzaamheden zullen er ook nog werkzaamheden van Enexis plaatsvinden i.v.m. de vervanging van de gasleidingen.
  Voor de Gravenweg betreft dit het gedeelte vanaf de Waubacherweg tot de Martinstraat. Hierover zult u nog nader geïnformeerd worden vanuit Enexis.
  De civiele aannemer heeft de coördinatie over deze werkzaamheden.

 

Ø  Bouwkundige opname woningen
Voorafgaand aan de start van de civiele werkzaamheden zal van alle aanliggende percelen een bouwkundige opname worden gemaakt van de aanwezige bebouwingen.
Hierover zal u van het betreffende bedrijf, Vermeer Expertise, een brief ontvangen met verdere uitleg hierover.
De bouwkundige opnames zullen plaatsvinden van 11 t/m 13 mei 2022.
Na afronding van het werk zal er een nacontrole plaatsvinden. Hierover zult u later geïnformeerd worden.

Ø  Communicatie tijdens de uitvoering
Communicatie tijdens de uitvoering zal geschieden via bewonersbrieven die bij iedere aanwonende in de brievenbus wordt bezorgd.
Dit zal gebeuren met communicatie vanuit de gemeente als ook vanuit de aannemer.
In de eerste bewonersbrief zullen de contactgegevens van de toezichthouder (gemeente) en de uitvoerder (aannemer) vermeld staan.
Ook zal hier informatie in staan over de bereikbaarheid van de woningen tijdens de werkzaamheden.

Indien er verder nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, kunt u deze stellen aan kevin.gulpers@kerkrade.nl.

Uw vragen zullen dan geregistreerd en in behandeling genomen worden.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Herinrichting Gravenweg-N300

Over de inhoud van dit bericht kan niet gecorrespondeerd worden door de redactie van de website www.waubacherveld.nl.

2022-05-04 door Anja Snijders

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *